1. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bến Kè

Thông tin:

Tên đơn vị: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bến Kè

Số GCN: 0001/GCN-118

Địa chỉ: Số 90, Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0916659875

--------------------------------------

2. Vựa khoai mỡ Tâm Dung

Thông tin:

Tên đơn vị: Vựa khoai mỡ Tâm Dung

Số GCN: 0002/GCN-118

Địa chỉ: Số 270, Ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0912133301

--------------------------------------

3. Nguyễn Văn Hiếu

Thông tin:

Tên đơn vị: Nguyễn Văn Hiếu

Số GCN: 0003/GCN-118

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0977202878

Giới thiệu

Khoai mỡ BẾN KÈ

Bước vào thời kỳ khai hoang từ năm 1975, Bến Kè được biết đến là vùng đất của củ mì và củ khoai mỡ, những đặc sản địa phương nổi tiếng khắp vùng. Tên gọi Bến Kè cũng được biết đến rộng rãi từ đó. Và ở thời kỳ này, cây khoai mỡ với giống bản địa được người dân địa phương đưa vào cơ cấu cây trồng chủ lực của địa phương bên cạnh cây mì nhằm góp phần đa dạng hóa cây trồng địa phương và gia tăng sản xuất.

1234

DIỆN TÍCH HỢP TÁC XÃ

(hécta)

1234

THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

(hộ)

1234

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

(tấn)

Xem thêm

KHUYẾN CÁO

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) không chỉ góp phần quan trọng nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản mà trong bối cảnh hội nhập, ở nhiều thị trường quốc tế

Xem thêm

Người sử dụng