Với quá trình canh tác, thâm canh hơn mấy chục năm qua, giống khoai mỡ mang chỉ dẫn địa lý Bến Kè đã hình thành nên những tính chất đặc thù tạo nên sự khác biệt nhất định so với khoai mỡ từ các vùng sinh thái khác như sau:

Đặc thù đối với khoai mỡ trắng

1. Đặc điểm cảm quan

 • Củ có hình trụ tròn, dài thuôn đều, ít phân nhánh.
 • Trọng lượng củ lớn (1,7 - 2,5 kg/củ).
 • Thân củ có nhiều rễ phụ.
 • Bề mặt cắt nhớt, có nhiều chất nhầy, hạt tinh bột có hình tròn phân bố đều, có ranh giới rõ.

2. Thành phần lý hóa

 • Hàm lượng nước từ 66,2 - 69,6%
 • Hàm lượng tinh bột từ 24,4 - 27,9%
 • Hàm lượng Kali từ 3,1 - 4,9 mg/100g
 • Hàm lượng Mangan từ 1,9 - 8,4 mg/100g
Hình ảnh khoai mỡ trắng Bến Kè
Hình ảnh khoai mỡ trắng Bến Kè
Khoai mỡ trắng Bến Kè sau thu hoạch 3 tháng
Khoai mỡ trắng Bến Kè sau thu hoạch 3 tháng

Đặc thù đối với khoai mỡ tím

1. Đặc điểm cảm quan

 • Củ có hình trụ tròn, dài thuôn đều, ít phân nhánh.
 • Trọng lượng củ lớn (0,9 - 1,7 kg/củ).
 • Thân củ có nhiều rễ phụ.
 • Bề mặt cắt nhớt, có nhiều chất nhầy, hạt tinh bột có hình tròn phân bố đều, có ranh giới rõ.

2. Thành phần lý hóa

 • Hàm lượng nước từ 70,3 - 72,8%
 • Hàm lượng tinh bột từ 17 - 22,2%
 • Hàm lượng Kali từ 2,1 - 4,9 mg/100g
 • Hàm lượng Mangan từ 1,6 - 10,5 mg/100g
Hình ảnh khoai mỡ tím Bến Kè
Hình ảnh khoai mỡ tím Bến Kè
Hình ảnh khoai mỡ tím Bến Kè