Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA

Đường Lê Duẩn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 072 3857 115

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.